Alexandr Vladimír Hrska, český malíř, grafik a scénograf se narodil 9. května 1890 v Praze, na Vinohradech. Vystudoval reálku Na Smetance a vstoupil v r. 1909 na pražskou Akademii výtvarných umění. Po všeobecné škole u prof. Bukovace byl v roce 1912 přijat na speciální školu pro malířství a grafiku prof. Švabinského, kterou v roce 1915 výborně absolvuje. V roce 1915 se stává členem SVU Mánes.

Život A. V. Hrsky

1954
Smrt

23. 10. – zemřel v Praze

Poslední výprava

poslední jevištní výprava v Oblastním divadle v Karlových Varech

1950
Volný cyklus

pracuje na jiráskovském volném cyklu

1949
1948
Okarec

1948 – 1953 – každé léto zajíždí v létě do Okarce u Náměště nad Oslavou

1946
Soutěž

účast v soutěži na výzdobu slavnostní síně Staroměstské radnice (3.cena)

1945
Výstava

jediná samostatná za jeho života

Divadlo ve Varech

soustavně spolupracuje s divadlem v Karlových Varech

Trunda a Lajda

maluje oponu pro Divadlo na Poříčí pro inscenaci Hauptmannovy hry „Trunda a Lajda“

Pohádka máje

vypravuje knihu „Pohádka máje“ Viléma Mrštíka

1937
Pražské mosty

volný cyklus obrazů a kreseb s tématem pražských mostů

1933
Mazáč

1933/1936 – od 1. 10. výtvarný redaktor nakladatelství Mazáč v Praze II.

1929
1927
Pražská akciová tiskárna

1927-1933 – od 1. 5. stálý ilustrátor v Pražské akciové tiskárně (především v Národních listech)

Švanda dudák

27.4. – vypravuje světovou premiéru opery Jaromíra Weinbergera „Švanda dudák“ v Národním divadle v Praze

1922
výtvarník ve svobodném povolání

1922-1927 – pracuje především pro divadlo (Národní divadlo, a jednorázově též pro Městské divadlo na Vinohradech) a jako ilustrátor

1921
Výuka

1921/1922 – pověřen výukou nauky „kostýmnictví“ na Státní hudební a dramatické konservatoři v Brně

Opona

navrhuje oponu pro divadlo na Veveří ul., která je roku 1922 instalována

Mahenovy dramaturgie

šéf výpravy za Mahenovy dramaturgie (ředitel V. Štěch) v Městském divadle v Brně

1919
Stávka

23.12. – opouští Městské divadlo při stávce

S. Č. U. G. Hollar

přijat za člena S. Č. U. G. Hollar

1918
Narození dcery

24.12. – narozena dcera Eva

1916
Mánes

přijat za člena výtvarného spolku „Mánes“, kde nejprve vystavoval jako host

Městské divadlo

přijat jako divadelní malíř a později šéf výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech  

Svatba

29.4. – Oddán s Marií roz. Machoňovou, absolventkou Školy kreslení a malování pro dámy (1908/1912, prof. Em. Krostová) a Umělecko–průmyslové školy v Praze (1912/1916). Manželé bydlí v bytě v Letohradské 27, Praha XII.

1914
Paříž

studijní cesta do Paříže /takřka 3 měsíce/

1909
C. K. Akademie Umění výtvarných v Praze

1909 – 1915 I. – II. Ročník prof. Vlaho Bukovac, III. – VI. Grafická speciálka prof. Maxe Švabinského, s konečným hodnocením: pilnost vytrvalá, návštěva velmi pilná, prospěch výborný

1901
Reálka

1901 – 1909 – Na Smetance – Vinohrady

1896
Obecná škola

1896-1901 – Na Smetance – Vinohrady

1890
Pokřtěn

na jméno Vladimír Josef

Narozen v Praze

Vinohrady, č. p. 532, otec František Hrstka (úředník), matka Emilie, rozená Fialová