Alexandr Vladimír Hrska, český malíř, grafik a scénograf se narodil 9. května 1890 v Praze, na Vinohradech. Vystudoval reálku Na Smetance a vstoupil v r. 1909 na pražskou Akademii výtvarných umění. Po všeobecné škole u prof. Bukovace byl v roce 1912 přijat na speciální školu pro malířství a grafiku prof. Švabinského, kterou v roce 1915 výborně absolvuje. V roce 1915 se stává členem SVU Mánes.

Život A. V. Hrsky

1890

1890

Narozen v Praze

Vinohrady, č. p. 532, otec František Hrstka (úředník), matka Emilie, rozená Fialová

1890

Pokřtěn

na jméno Vladimír Josef

1896

1896

Obecná škola

1896-1901 – Na Smetance – Vinohrady

1901

1901

Reálka

1901 – 1909 – Na Smetance – Vinohrady

1909

1909

C. K. Akademie Umění výtvarných v Praze

1909 – 1915 I. – II. Ročník prof. Vlaho Bukovac, III. – VI. Grafická speciálka prof. Maxe Švabinského, s konečným..Read More

1914

1914

Paříž

studijní cesta do Paříže /takřka 3 měsíce/

1916

1916

Svatba

29.4. – Oddán s Marií roz. Machoňovou, absolventkou Školy kreslení a malování pro dámy (1908/1912, prof. Em. Krostová) a Umělecko–průmyslové..Read More

1916

Městské divadlo

přijat jako divadelní malíř a později šéf výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech  

1916

Mánes

přijat za člena výtvarného spolku „Mánes“, kde nejprve vystavoval jako host

1918

1918

Narození dcery

24.12. – narozena dcera Eva

1919

1919

S. Č. U. G. Hollar

přijat za člena S. Č. U. G. Hollar

1919

Stávka

23.12. – opouští Městské divadlo při stávce

1921

1921

Mahenovy dramaturgie

šéf výpravy za Mahenovy dramaturgie (ředitel V. Štěch) v Městském divadle v Brně

1921

Opona

navrhuje oponu pro divadlo na Veveří ul., která je roku 1922 instalována

1921

Výuka

1921/1922 – pověřen výukou nauky „kostýmnictví“ na Státní hudební a dramatické konservatoři v Brně

1922

1922

výtvarník ve svobodném povolání

1922-1927 – pracuje především pro divadlo (Národní divadlo, a jednorázově též pro Městské divadlo na Vinohradech) a jako ilustrátor

1927

1927

Švanda dudák

27.4. – vypravuje světovou premiéru opery Jaromíra Weinbergera „Švanda dudák“ v Národním divadle v Praze

1927

Pražská akciová tiskárna

1927-1933 – od 1. 5. stálý ilustrátor v Pražské akciové tiskárně (především v Národních listech)

1929

1929

Plakát „Barrandovské terasy“

1933

1933

Mazáč

1933/1936 – od 1. 10. výtvarný redaktor nakladatelství Mazáč v Praze II.

1937

1937

Pražské mosty

volný cyklus obrazů a kreseb s tématem pražských mostů

1945

1945

Pohádka máje

vypravuje knihu „Pohádka máje“ Viléma Mrštíka

1945

Trunda a Lajda

maluje oponu pro Divadlo na Poříčí pro inscenaci Hauptmannovy hry „Trunda a Lajda“

1945

Výstava

jediná samostatná za jeho života

1945

Divadlo ve Varech

soustavně spolupracuje s divadlem v Karlových Varech

1946

1946

Soutěž

účast v soutěži na výzdobu slavnostní síně Staroměstské radnice (3.cena)

1948

1948

Okarec

1948 – 1953 – každé léto zajíždí v létě do Okarce u Náměště nad Oslavou

1949

1949

Smrt manželky

1950

1950

Volný cyklus

pracuje na jiráskovském volném cyklu

1954

1954

Poslední výprava

poslední jevištní výprava v Oblastním divadle v Karlových Varech

1954

Smrt

23. 10. – zemřel v Praze