A. V. Hrska cs facebook

Alexandr Vladimír Hrska (1890-1954)

academical painter, scenograph, graphic artist

Bibliography (selection)


We are sorry, the following text is in Czech only. The English text will be replaced in the future.

Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky.
Praha, Nakladatelství J. Otto 1933, s. 1259.

Pocta a výzva. K padesátinám starého divadla v Brně.
Brno, Dramatický svaz v Brně 1934, s. 72 – 73.

České umění dramatické. Část I. Činohra.
Praha, Nakl. Šolc a Šimáček 1941, s. 53, příl. IX.

České umění dramatické. Část II. Zpěvohra.
Praha, Nakl. Šolc a Šimáček 1941, s. 169, 228, 357.

TOMAN, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. I. Díl. A-K.
Praha, Rudolf Ryšavý 1947, s. 381.

A. N.: Za malířem A. V. Hrskou.
Výtvarná práce, roč. II, 1954, č. 22 (12. XI.), s. 7.

Za malířem A. V. Hrskou.
Literární noviny, 1954, 13. XI., s. 11.

TOMAN, Prokop – TOMAN, Prokop H.: Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců.
Praha, Státní nakl. Krásné literatury, hudby a umění 1955, s. 76.

Allgemeine Lexikon der bildenden Kunstler des XX. Jahrhunderts. 2. Bd.
Leipzig, VEB E. A. Seemann Vlg. 1955, s. 495.

TELCOVÁ, Jarmila: Scénografie brněnského divadla na počátku 20. let.
Praha – Brno, Univerzita Palackého 1974. – Acta universitatis Palackianae.

TELCOVÁ, Jarmila: Postavy brněnského jeviště.
Brno 1979.

HILMERA, Jiří: Scénografie Divadla na Vinohradech.
Praha, Divadelní ústav (1982), 60 s., čb. foto. – Scénografie, č. 49.

KROUTVOR, Josef: Pražský chodec. Dějiny českého plakátu 1890 – 1945.
Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum 1985, s. 111, 133.

Národní divadlo a jeho předchůdci.
Praha, Academia 1988, s. 166 – 7. /autorské heslo zprac. S. Šimáčková/

PÁLENÍČEK, Ladislav: Švabinský očima jeho žáků.
Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 1990.

KROUTVOR, Josef: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby.
Praha, COMET 1991, s. 74, 105.

Česká grafika XX. století.
Praha, SČUG Hollar 1997.

Pipers Enzyklopadie des Musiktheaters.
Munchen – Zurich, Piper 1986 – 1997, Bd. 3, s.181, Bd. 6, s. 724.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1999. Díl III. H.
Ostrava, Výtvarné centrum Chagall 1999, s. 315 – 6.