1921/1922 – pověřen výukou nauky „kostýmnictví“ na Státní hudební a dramatické konservatoři v Brně