Vinohrady, č. p. 532, otec František Hrstka (úředník), matka Emilie, rozená Fialová